เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2558
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 3.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)
* ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) เนื่องจากตรงกับสัปดาห์สอบ ก.พ.
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 4.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบสมัครเพิ่มเติม) (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2558
 5.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2558
 7.ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

*ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2558
 8.ผลการสมัครสอบคัดเลือก กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2558
 9.ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2558
 10.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบพิเศษ คณะครุศาสตร์ ประจำเดือน มีนาคม 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   12 มีนาคม 2558
 11.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 มีนาคม 2558
 12.เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค เทอม 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   25 กุมภาพันธ์ 2558
 13.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
 14.สรุปจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แยกตามสาขา และคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 , 2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   11 กุมภาพันธ์ 2558
 15.เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2/57)
* ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 2553-2556 ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
* เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) สำหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2558
 16.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2558
 17.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   16 มกราคม 2558
 18.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2558
 19.รายวิชาเลือกเสรี ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 20.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   5 พฤศจิกายน 2557
 21.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2/2557 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2557
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี