เมนูหลัก

ทั้งหมด|ปริญญาตรี|ปริญญาโท

ข่าวประกาศ

  ประกาศเรื่อง
 1.รายละเอียดของรายวิชา GED รายวิชาศึกษาทั่วไป (Course Specification) ประจำปีการศึกษา 3/2557 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 2.ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อสำรอง คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มารายงานตัวเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2558
 3.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน เมษายน ประจำปีการศึกษา 2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2558
 4.ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

*อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้
*ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 5.ประกาศปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคพิเศษ มีรายวิชาลงทะเบียนศึกษาในชั้นเรียน)
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับ นศ.ภาคปกติ).
* ปฏิทินวิชาการ 1-58 (สำหรับนักศึกษาที่กำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์).
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 6.รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) รับสมัคร วันที่ 7-20 พ.ค. 2558 (ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   6 พฤษภาคม 2558
 7.เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (Online) 1/2558 (ด่วนที่สุด)

ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2557 (ด่วนที่สุด)

* ประกาศปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 53 - 56)
* ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 3-57 (สำหรับนักศึกษาเข้าศึกษาปี 57) เนื่องจากตรงกับสัปดาห์สอบ ก.พ.
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   19 เมษายน 2558
 9.ปฏิทินวิชาการนักศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.บท. ประจำปีการศึกษา 3/2557 และ 1/2558 (ด่วนที่สุด)


ประกาศโดย   supernw303   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 10.ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 (ด่วนที่สุด)

* อ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2558
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2015   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน & บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี